Meny

MONTROSS


  • stbnr: 92074
  • kodnr: 9-3843
  • Svensk id: 800007-5126-12
  • aAa: 453


MONTROSS
Montross dotter
  • +2616 Lbs Mjölk
  • Typ +1.73
  • Hög säkerhet 99%
TPI 2508
Mjölk +2616 Lbs
Protein +77 Lbs -0.01%
Fett +70 Lbs -0.09%
Säkerhet 99% 12903 döttrar / 1975 besättningar
 
Kalvningar far 6.9%, antal: 52471, dödf. 6.4%
Kalvningar mf 4.8%, antal: 6978, dödf. 6.0%
 
FI -0.30 Säkerhet: 99%
DPR -0.50 HCR -0.50   CCR +0.50
PL +3.80 Säkerhet 98%   SCR -0.50
Celltal 3.09 Mjölkhastighet 109


Härstamning: Mogul x Bolton x Rolex
Mor: Unique-Style Bolton Money EX 93
Bästa lakt: 365d 17 447kg mjölk,4.2% fett, 3.4% protein
Mormor: Pasen Rolex Mummy EX 90
Bästa lakt: 365d 12 875kg mjölk, 4.0% fett, 3.4% protein
PRIS 280 kr
Sexad 440 kr

TYP 1.73 Juver 2.21 Ben 1.01
Säkerhet 99%   3757 döttrar / 862 besättningar


Linjär
-1
-2
 -3
1
2
Storlek
-0.08 låg
Styrka
+0.99 stark
Kroppsdjup
+0.72 djup
Mjölkpräglad
+1.97 öppen
Korsluttning
+0.94 sluttande
Korsbredd
-0.06 smalt
Benvinkel
-2.72 rak
Ben bakifrån
+0.71 parallell
Kotvinkel
+1.36 hög
Framjuver
+1.76 starkt
B-juverhöjd
+4.05 högt
B-juverbredd
+3.73 brett
Juverligamen
+0.77 starkt
Juverdjup
-0.45 djupt
Spenplac. fram
+0.56 tät
Spenplac. bak
+0.50 tät
Spenlängd
-0.54 kortMONTROSS Mogul x Bolton x Rolex
MONTROSS är en extrem produktionstjur med mycket bra exteriör, högt överlevandetal och bra fertilitet sett till produktionen. MONTROSS ger medelstora, starka kor med korrekta kors och bra ben. Juvren är extremt bra sett till den enorma produktion dessa kor har. Jag (Hans ) har sett ca 45 st mjölkande döttrar i USA  och de är mycket uniforma kor som motsvarar hans bedömning. Detta är en tjur vi redan innan har trott på och därför tagit in söner som t.ex BOURBON, DUKE, MISSLE ,MORRIS och FERDINAND. MONTROSS passar på många kor och kvigor.