Meny

FLYER


  • stbnr: 92552
  • kodnr: 9-7819
  • Svensk id: 800007-6605-16
  • aAa: 234


FLYER
FLYER
  • PL +7.70, FI +3.90
  • TYP +2.20, JUVER +2.40
  • Robot tjur
TPI 2689
Mjölk +1484 Lbs
Protein +56 Lbs +0.04%
Fett +48 Lbs -0.03%
Säkerhet 81%
 
Kalvningar far 7.6%, antal: 317, dödf. 7.6%
Kalvningar mf 4.1%, dödf. 4.7%
 
FI +3.90 Säkerhet: 78%
DPR +3.60 HCR +2.70   CCR +6.30
PL +7.70 Säkerhet 77%   SCR -0.90
Celltal 2.48 Mjölkhastighet 103


Härstamning: Jedi x Uno x Man o Man
Mor: S.S-I Uno Mara VG 86
Bästa lakt: 304d 12 599 kg mjölk, 4.3% fett, 3.6% protein
Mormor: S-S-! Shamrock Mesa VG 87
Bästa lakt: 322d 16 834 kg mjölk, 3.5% fett, 3.2% protein
PRIS 210 kr

TYP +2.20 Juver +2.40 Ben +0.64
Säkerhet 80%  


Linjär
-1
-2
 -3
1
2
Storlek
+1.80 reslig
Styrka
+1.47 stark
Kroppsdjup
+0.78 djup
Mjölkpräglad
+0.11 öppen
Korsluttning
+0.05 sluttande
Korsbredd
+1.34 brett
Benvinkel
-2.88 rak
Ben bakifrån
+0.21 parallell
Kotvinkel
+2.80 hög
Framjuver
+3.35 starkt
B-juverhöjd
+2.90 högt
B-juverbredd
+2.67 brett
Juverligamen
+1.20 starkt
Juverdjup
+2.96 grunt
Spenplac. fram
+0.69 tät
Spenplac. bak
+0.65 tät
Spenlängd
-0.09 kortFLYER Jedi x Uno X Man o Man 
FLYER är en Jedi son som ger mycket långlivade kor med super fertilitet och bra celltal.FLYER kombinerar hälsa, produktion och exteriör och är mycket lämplig för robot mjölkning. FLYER kommer från den nedärvningssäkra Roylane Shot Mindy familjen och han har samma moder som Missle och Premium.