Meny

CHROME


  • stbnr: 1125
  • kodnr: 9-4412
  • Svensk id: 800007-6219-13
  • aAa: 342


CHROME
CHROME döttrar
TPI JPI 189
Mjölk +1217 Lbs
Protein +45 Lbs +0.01%
Fett +66 Lbs +0.04%
Säkerhet 99% 1441 döttrar / 225 besättningar
 
Kalvningar far
Kalvningar mf
 
DPR +0.20 HCR +2.50   CCR +0.40
PL +4.80 Säkerhet 89%   SCR -2.00
Celltal 2.77 Mjölkhastighet 107


Härstamning: Critic-P x Celebrity x Lyon Y178
Mor: Lyon Celebrity Cece
Bästa lakt: 271d 10 288 kg mjölk, 4.4% fett, 3.6% protein
Mormor: Lyon Perimiter Casette
PRIS kr
Sexad 420 kr

TYP 2.70 Juver 30,0 Ben
Säkerhet 98%   798 döttrar / 167 besättningar


Linjär
-1
-2
 -3
1
2
Storlek
+1.30 reslig
Styrka
-0.20 vek
Kroppsdjup 0.00 grund
Mjölkpräglad
+2.30 öppen
Korsluttning
+0.10 sluttande
Korsbredd
+0.40 brett
Benvinkel
+0.40 vinklad
Ben bakifrån 0.00 hastrång
Kotvinkel
-0.20 låg
Framjuver
+2.00 starkt
B-juverhöjd
+2.30 högt
B-juverbredd
+1.70 brett
Juverligamen
+1.60 starkt
Juverdjup
+2.00 grunt
Spenplac. fram
+2.30 tät
Spenplac. bak
+2.70 tät
Spenlängd 0.00 kort