Meny

Genetics Bas ändring

Genetics Bas ändring.
Vid denna bedömning har Bas ändring gjorts i USA, viket görs vart 5:e år.
Detta gör att alla värden på tjurarna går ner eftersom korna i snitt blivit bättre. Störst förbättring  har skett på exteriör, hälsa och produktion.
  Egenskap Förändring
Produktion Mjölk 382
  Fett 17
  Protein 12
Hälsa Överlevande tal PL 1.0
  Dotter fertilitet DPR 0.2
  Celltal 0.07
Exteriör PTA Typ 0.99
  Juver 0.92
  Ben 0.78